Transactionele analyse als krachtig begeleidingsinstrument: Autonoom, bewust, samen en spontaan! (BBD juni 2014)

Hoe mooi is het als je ziet dat leerlingen zich ontwikkelen richting zelfstandigheid. Dat ze relaties kunnen aangaan, kunnen delen en spontaan kunnen reageren. Veel scholen hebben doelen als zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en respectvolle omgang met anderen ‘op de schooldeur’ staan.
Hoe kun je Transactionele Analyse inzetten bij de begeleiding van leerlingen om dit te ondersteunen?