Tweeling op school: Samen of apart in de klas? (BBM mrt 2017)

Het aantal tweelingen is in de laatste decennia fors gestegen. Dit betekent dat het percentage tweelingen op scholen toeneemt. Dit vereist van schoolteams dat ze op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van deze groep leerlingen, zodat, onder andere, de vraag â??samen of apart in de klasâ?? adequaat behandeld kan worden.

Tekst: Coks Feenstra