Van ingewikkeld naar inspirerend (BBM maart 2022)

Samenwerking tussen onderwijs, ouders en hulpverlening
Een goede samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulpverlening kan bijdragen aan de effectieve ondersteuning van leerlingen. Maar juist deze samenwerking kan ook knap ingewikkeld zijn. In dit artikel geeft Jantien Gerdes handvatten voor het verbeteren ervan.