Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek (BBM nov 2016)

Een van de taken van een begeleider is het stimuleren van de kwaliteitsverhoging van collega’s. De definitie van ‘kwaliteit’ is direct van invloed op het werk van de begeleider. In dit artikel beschrijft de auteur die kwaliteit vanuit een niet gebruikelijke invalshoek.

Tekst: Drs. Peter Mol