Veilig opgroeien, herken de signalen; Signs of Safety

‘Signs of Safety’ is een oplossingsgerichte benadering die professionals in de zorg leert wat de beste houding is naar ouders en kinderen als je je zorgen maakt om de veiligheid van het kind. Een benaderingswijze om samen met ouders en kinderen te werken aan verbetering.

Tekst: Kyra Kranen