Vergoede dyslexiezorg via de gemeente, wat is de stand van zaken? (BBM sept 2016)

Sinds de transitie van de Jeugdzorg is elke gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de vergoede dyslexiezorg. Wat dit betekent voor scholen lijkt nog lang niet overal duidelijk. Dit artikel gaat over de huidige stand van zaken in de regio Gooi en Vechtstreek, in Groningen en Noordenveld.
Tekst: Lidy Peters en Nettie Kramer