Verrijking als middel voor het hogere doel (BBM juni 2018)

Verrijking als middel voor het hogere doel

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van hoogbegaafde leerlingen, moet het standaardcurriculum aangepast worden. Sneller door de stof, stevig compacten, doelgericht, complexere vraagstukken, zinvolle verrijking. Goede verrijking sluit aan bij de talenten van een kind, stimuleert de vaardigheden en helpt bij het ontwikkelen van een positieve levenshouding.

Tekst: Marrigje de Bok

Lees verder