Verslag: Inspiratiemiddag LBbb 4 april 2018: Taal van het beeld (BBD juni 2018)

De taal van het beeld

Net als taal kent beeld zijn eigen grammatica; regels waaraan een goed beeld moet voldoen. Je gaat ze pas zien als je het doorhebt, om met Cruijff te spreken. Gert de Graaff heeft 67 van zulke regels ontdekt, waarvan hij er een aantal voor de beeldbegeleiders toelicht.

Tekst: Nettie Kramer

Lees verder