Verslag: Inspiratiemiddag LBbb Eigenaarschap in beeld (BBD dec 2017)

De Landelijke Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders (LBbb) organiseert elk jaar een bijeenkomst voor haar leden. Op 8 november werd in de Hogeschool Utrecht een inspiratiemiddag gehouden, in samenwerking met het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg en het collectief Beeldcoaching. Drie sprekers gingen in op het thema ‘Eigenaarschap in Beeld ‘.

Tekst: Nettie Kramer