Verslag Nationale EN Conferentie (BBD dec 2017)

Op 27 september jongstleden hield Lexima Academie in CineMec in Ede de
Nationale EN Conferentie. Het thema ‘Diversiteit is de norm’ was door de dag
heen in vijf workshoprondes te horen. Er waren dertig verschillende sprekers die
in maar liefst 41 lezingen hun ideeën voor het voetlicht brachten.

Tekst: Engelien Houben-Feddema