Verslag netwerkbijeenkomst regio-west Aan de slag met werkdruk (BBD april 2018)

Onder het motto ‘Relaxed 2018 in’ organiseerde LBBO Regio-west begin dit jaar in Zoetermeer een netwerkbijeenkomst over werkdruk. Hante Visser en Maaike van der Ster kijken terug en leveren mogelijk materiaal over dit onderwerp voor teamvergaderingen en medezeggenschapsraden.

Tekst: Hante Visser en Maaike van der Ster