Verslag van de studiedag Like to Learn (BBD dec 2015)

Een verslag van redactielid Engelien Houben-Feddema van de inspirerende studiedag Like to Learn, rond het thema ‘De leraar doet ertoe’