Vier jaar ‘Lezen tegen de zomerdip’ (BBM jan 2016)

Intern begeleider en leesspecialist Lidy Peters startte vier jaar geleden met het project ‘Lezen tegen de zomerdip’ voor zwakke lezers uit groep 3. Later breidde ze dit uit naar zwakke lezers in groep 4. In dit artikel wordt de motivatie, het materiaal en de aanpak beschreven, de toetsing, de resultaten en het neveneffect: ouderbetrokkenheid.

Tekst: Lidy Peters