Virtual reality in de lerarenopleiding (BBM dec21)

We weten uit onderzoek dat leraren in opleiding klassenmanagement lastig vinden. En ook, dat het hen helpt om tijdens de opleiding video’s in te zetten. Uit het promotieonderzoek van Hanneke Theelen blijkt nu dat het inzetten van 360 gradenvideo’s nóg meer kansen biedt.

Tekst: Hanneke Theelen