Voorkom uitval en buitensluiten door in verbinding te blijven (BBM april 2015)

In passend onderwijs zouden we er werk van moeten maken leerlingen binnen te sluiten en daar ons werk op af te stemmen. Wat betekent dit voor de leraar en de begeleider in een tijd waarin de focus sterk gericht is op het meetbare? Josje Jaasma in gesprek met Marcel van Herpen, medeoprichter van het NIVOZ en het platform Hetkind.org, over pedagogische tact als antwoord op passend onderwijs.