Vraag van een lid over de externe inzet tijdens onderwijsleertijd (BBD okt 2017)