Vraag van een lid over de externe inzet tijdens onderwijsleertijd (BBD okt 2017)

raag van een lid beantwoord

Vraag:
Binnen het primair onderwijs worden er externen ingezet om leerlingen passende ondersteuning te geven. Deze ondersteuning is niet altijd mogelijk vanuit arrangementgelden. Denk aan: logopedie op school of een remedial teacher van een externe organisatie die op school aan leerlingen ondersteuning biedt onder schooltijd. Aangegeven wordt, dat dit niet mag van de Inspectie in verband met de onderwijsleertijd. Wat is nu op dit vlak wel en niet toegestaan, teneinde leerlingen passend onderwijs te bieden?