Wanneer is een kindgesprek passend? (BBM sept 2017)

Psychologe Martine Delfos is een autoriteit op het gebied van gesprekvoering met kinderen en adolescenten. In dit artikel houdt zij onder meer een pleidooi om leraren de ruimte en mogelijkheden te geven om hun vak goed te kunnen uitoefenen en legt zij ook het belang uit van écht contact maken met het kind, en hoe je dat doet.

Tekst: Martine Delfos