Wapens in en rond de school (Beter Begeleiden, maart 2024)

Het wapenbezit en wapengebruik onder de jeugd lijken toe te nemen.

tekst: Kees van Overveld

 

Literatuur

  • Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland, gemeente Amsterdam (2023). De Amsterdamse wapenkaart.
  • Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland, gemeente Amsterdam, Politie. Een leerling heeft een wapen, wat nu? Handelingskader wapens op school. https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1020066/handelingskader_wapens_op_school_wrt.pdf
  • Bunskoek, J., Koops, R., & De Regt, K. (2022, 23 december). Twee keer zoveel basisscholieren geschorst wegens wapenbezit. https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5354204/illegaal-wapenbezit-op-basisschool-meer-schorsingen
  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. (2017). Samen voor een veilige school. Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie. https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Onderwerpen/School_en_veiligheid/Gespreksleidraad_school_politie_def.pdf
  • Inspectie van het Onderwijs. (2022). Meldingen vertrouwensinspecteurs in het onderwijs: Schooljaar 2021-2022.
  • Van den Broek, A., Ramakers, C., Cuppen, J., & Brukx, D. (2022). Veilig op school: Landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021: Veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het primair en voortgezet onderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Van Overveld, K. (2023). Scholen op scherp. Kinderen en jongeren met wapens in en rond de school.