Warme overdracht PO-VO (BBD okt 2015)

Zowel de invoering van passend onderwijs als nieuwe regelgeving omtrent de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen opnieuw om extra aandacht voor deze overgang. In regio Eemland wordt al langere tijd gewerkt aan verbetering van de overgangsprocedure. Een praktijkvoorbeeld.

Tekst: Johan Prenger & José Wuyster