Wat betekent de Wet Beroep Leraar voor begeleiders? (BBM jan 2018)

Veel begeleiders in het onderwijs hebben van oudsher ook een lesbevoegdheid, nog steeds een aanstelling als leraar en staan in veel gevallen gedeeltelijk voor de groep. Dit betekent dat de Wet Beroep Leraar ook op hun van toepassing is. Lidy Peters, die in 2016-2017 werkzaam was als ambassadeur van de Onderwijscoöperatie, beschrijft in dit artikel wat de wet inhoudt, de stand van zaken rondom het lerarenregister en de consequenties voor begeleiders.

Tekst: Lidy Peters