Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties? (BBM mei 2020)

Het spreken van een dialect op school wordt vaak vermeden, omdat het negatieve gevolgen zou hebben voor de Nederlandse taalontwikkeling en daarmee de onderwijskansen van leerlingen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze vorm van meertaligheid toch ook een positieve invloed kan hebben. Een artikel van Leonie Cornips, Elma Blom, Jos Feron en Trudie Schils.

Literatuurlijst

  • Blom, E., Boerma, T., Bosma, E., Cornips, L., Van den Heuij, K., & Timmermeister, M. (2019). Cross-language distance influences receptive vocabulary outcomes of bilingual children. First Language, 1-21.
  • Blom, E., Boerma, T., Bosma, E., Cornips, L., & Everaert, E. (2017). Cognitive advantages of bilingual children in different sociolinguistic contexts. Frontiers in Psychology, 8:552, 1-12.
  • Driessen, G. (2016). Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone kleuters. Taal en Tongval, 68(1): 1-12.
  • Francot, R. J., Van den Heuij, K., Blom, E., Heeringa, W., & Cornips, L. (2017). Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community: The acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary, onder redactie van Isabelle Buchstaller en Beat Siebenhaar. Studies in Language Variation, 19, pp. 85-98.
  • Jungbluth, P. (2012). Eindopbrengsten van basisscholen in Zuid-Limburg in 2009/2010/2011/2012. Maastricht: University School of Business and Economics.
  • Kroesbergen, E. H., Van der Ven, S. H. G., Kolkman, M. E., Van Luit, J. E. H., & Leseman, P. P.M. (2009). Executieve functies en de ontwikkeling van (voorbereidende) rekenvaardigheid. Pedagogische studiën 86(5), 334-349.
  • Manly, T., Robertson, I. H., Anderson, V., & Nimmo-Smith, I. (1999). The Test of Everyday Attention for Children Manual. Bury St. Edmunds: Thames Valley Test Company Limited.