Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties? (BBM mei 2020)

Het spreken van een dialect op school wordt vaak vermeden, omdat het negatieve gevolgen zou hebben voor de Nederlandse taalontwikkeling en daarmee de onderwijskansen van leerlingen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze vorm van meertaligheid toch ook een positieve invloed kan hebben. Een artikel van Leonie Cornips, Elma Blom, Jos Feron en Trudie Schils. De bijbehorende literatuurlijst is apart in de materialenbank opgenomen.