Wat is RTI en hoe werkt het? (BBM sept 2014)

RTI staat voor ‘responsiveness to intervention’, een methodiek die de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengt en leraren professionaliseert in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. In de VS
is het al jaren een effectieve manier om vast te stellen in hoeverre leerlingen profiteren van het onderwijsaanbod. In dit artikel wordt ingegaan op de eersteervaringen in Nederland met RTI .