Wat werkt wel tegen pesten? (BBM sept 2018)

Op 24 mei 2018 is het eindrapport van het onderzoek Wat werkt tegen pesten? gepresenteerd. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van veelbelovende anti-pestprogramma’s. Welke programma’s werken en welke niet? En, wat kunnen onderwijsprofessionals van de onderzoeksuitkomsten leren?

Tekst: Ronald Kielman