Werken aan gelijke kansen vraagt om ongelijke behandeling (BBM okt 2021)

Tekst: Hans Spekman en Joep de Boer

Er groeien in ons land honderdduizenden kinderen op in armoede. Deze kinderen doen het minder goed op school dan die uit rijkere gezinnen en dat ligt niet aan hun verstand.
Armoede gaat over meer dan geld. Armoede verstikt. Het Jeugdeducatiefonds helpt kinderen uit armere gezinnen een gelijke kans te geven.