Werken aan mentaal welbevinden van leerlingen (BBM mei 2022)

Wat kun je doen als leerlingen niet lekker in hun vel zitten? De positieve psychologie geeft handvatten om geluk en welzijn van leerlingen te bevorderen. Jacqueline Boerefijn, bedenker van ‘Lessen in Geluk’ vertelt er meer over in dit artikel.

Tekst: Jacqueline Boerefijn