Werken aan wat werkt. Klassen oplossingsgericht begeleiden (Beter Begeleiden, september 2023)

Deze methode focust op wat er wél goed gaat en op de gewenste toekomst.

Tekst: Monique Harperink.

Literatuur
Berg, I. K., & Shilts, L. (2005). De WAWW Coaching – Oplossingen in de klas volume II. Solutions Centre.
Berg, I. K. & Shilts, L. (2007). De WAWW Coaching – Oplossingen in de klas volume III – bestemd voor coaches van leraren en leerlingen. Solutions Centre.
Berg, I. K. & Huibers, A. (2007). DVD Classroom Solutions: WOWW Approach. Solutions Centre.
Furman, B. (2006). De methode Kid’s skills – op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Nelissen.
Furman, B. (2012). Ik ben trots op je. Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals. Pica.
Le Fevere de Ten Hove, M. Callens, N., Geysen, T., & Maene, W. (2008) Survivalkit voor leerkrachten – oplossingsgericht werken op school. Garant.
Young, S. (2013). Van pesten naar samenwerken – De supportgroep: oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school. Pica.