Werken met beeldmateriaal bij begeleiding van jonge kinderen (BBM oktober 2014)

Uit de praktijk is gebleken dat inzet van camerabeelden de ideeën over ontwikkeling en onderwijsbehoeften van jonge kinderen aanzienlijk scherper en concreter maakt. Beelden geven een betrouwbare weergave van de werkelijke spel- en leerbehoeften van het kind. Wat vraagt het werken met beeldmateriaal van de leerkracht en de intern begeleider?