Werken met het ‘Protocol ERWD’ in de praktijk (BBM jan 2021)

Het ‘Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie’ helpt het onderwijs bij het herkennen en begeleiden van leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (SWV PO-ZK)
ontwikkelde handreikingen die scholen helpen om dit protocol te implementeren.

Tekst: Johanneke Mijnhardt, Nienke Bolderheij, Jurgen Tijms