Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas (BBM jan 2017)

Helaas bestaan er nog steeds veel misverstanden over (hoog)begaafdheid en de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Ieder lerend kind heeft begeleiding nodig, dus ook een (hoog)begaafd kind. Dit artikel beschrijft wat verstaan wordt onder (hoog)begaafdheid, wat een (hoog)begaafde leerling nodig heeft in de klas en hoe begeleiders de leerkracht daarbij kunnen ondersteunen.

Tekst: Maartje van den Brand, Ton van Houtert, Anouke Bakx en Esther de Boer