Werken met werkgeheugen (BBM april 2015)

Uit internationaal onderzoek blijkt 10 tot 15 procent van de kinderen uit het regulier onderwijs te worstelen met ernstige werkgeheugenproblemen (Gathercole et al., 2006). Deze problemen hebben een grote impact op het leerproces en het gedrag van deze kinderen. Wat is het werkgeheugen, hoe kun je gerelateerde problemen herkennen en wat kun je doen op het vlak van ondersteuning en training?