Werkhoudingsproblemen bij leerlingen (BBM mrt 2020)

In elke groep zitten leerlingen met een werkhoudingsprobleem. Constateren dat een leerling niet tot leren komt is niet afdoende; onderzoeken wat de oorzaken zijn biedt mogelijk
aanknopingspunten voor de aanpak. In dit artikel verkennen we deze oorzaken vanuit het oogpunt van het kind en de leraar.