ZAT’s als voorwaarde en schakelpunt voor passend onderwijs (BBD april 2010)

De ontwikkeling van passend onderwijs is meer dan alleen een onderwijsverhaal.