Zelfstandige kinderen leren zelf! (BBD juni 2010)

Kinderen leren zelf en de onderwijzer schept daar de ruimte en omgeving voor.