Zo voorkom je vastlopen (BBM jan 2022)

Hoe herken je leerlingen die heel moeilijk of juist erg gemakkelijk leren? En wat kun je doen om te voorkomen dat zij stranden in het onderwijs?

Willy de Heer schrijft hierover.