Zorg- en adviesteams (ZAT’s) en passend onderwijs (BBD apr 2009)

Passend onderwijs vereist samenwerking op elk denkbaar niveau