Zorg in beeld. Instrument onderwijszorgprofiel KPC Groep (BBD sept 2010)

KPC Groep heeft een instrument ontwikkeld om scholen in het proces naar Passend onderwijs te ondersteunen.