Zorgprofiel voor Passend Onderwijs (BBM okt 2010)

In november 2009 werd de ‘Nieuwe Koers Passend Onderwijs’ gepresenteerd, de basis voor het Onderwijszorgprofiel (OZP) van APS.