15 jaar LBBO

7 juli 2019

In 15 jaar heeft de LBBO zich ontwikkeld tot marktleider en vertegenwoordiger van alle begeleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Niet alleen inhoudelijk, maar zeker ook als spreekbuis richting de opleidingsinstituten, vakbonden en overheid. Als niet-commerciële beroepsgroep – die losstaat van politieke invloeden of sturing door een uitgever of bedrijf – richt de LBBO zich op de praktijk; op dat wat werkt en belangrijk is voor de specialist in de school of het samenwerkingsverband. 

Afdrukken