Aandacht voor 22Q11 syndroom

Op LinkedIn vroeg Jasper om aandacht voor het 22Q11 syndroom. Dat is gelukt, met meer dan 11.000 likes is het hem gelukt om 22Q11 in de schijnwerpers te zetten. Weet jij al wat dit syndroom inhoudt?

Angela ten Ham-Cozijnsen en haar dochter Kaya vertellen erover in de rubriek Bijzondere Kinderen in ons vakblad Beter Begeleiden van september 2021.
In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen waar jij als begeleider in je werk te maken kunt krijgen.
Benieuwd naar wat we de volgende keer schrijven? In de Beter Begeleiden van januari schrijft Tamara Luijer over Gegeneraliseerde angststoornis (GAS).