Aanvulling artikel Pesten BBM oktober

Binnen het Project ‘Onderwijs bewijs’ maakt OCW het mogelijk dat de volgende anti-pestprogramma’s worden onderzocht op effectiviteit:
• Open Universiteit: een online advies op maat voor slachtoffers van cyberpesten op het VMBO.
• SCO Kohnstamm: preventie van gedragsproblemen van leerlingen in het basisonderwijs.
• PI Research: een effectmeting van SPRINT.
• Rijks Universiteit Groningen: signaleren en tegengaan van pesten, het KIVA anti-pestprogramma.

Zie voor meer info www.onderwijsbewijs.nl