Actieplan sociale veiligheid op school

Pesten op scholen kan daardoor effectiever worden aangepakt. School en Veiligheid speelt een faciliterende rol bij de uitwerking van een aantal onderdelen van het plan.

Het ministerie van OCW heeft in 2013 samen met de Kinderombudsman het plan van aanpak tegen pesten opgesteld. Scholen krijgen hiermee de wettelijke verplichting om pesten op een effectieve manier tegen te gaan. In het kader van dit plan van aanpak heeft staatssecretaris Dekker samen met de sectorraden (PO- en VO-raad) afspraken gemaakt.

Actieplan


De sectorraden zijn met een actieplan sociale veiligheid op school gekomen, waarmee zij scholen ondersteunen bij het creëren van een sociaal veilige omgeving voor leerlingen. Scholen mogen dit doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat leerlingen zich in voldoende mate veilig voelen. Hiermee is het plan losgelaten om scholen te verplichten een bewezen effectieve anti-pestaanpak te kiezen. Scholen mogen dus zelf een passende aanpak kiezen om pesten tegen te gaan en gaan monitoren of de aanpak werkt. Scholen gaan ook zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

Stichting School en Veiligheid

Om scholen te helpen in hun keuze voor een anti-pestaanpak stellen de sectorraden in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting School en Veiligheid informatie beschikbaar over bewezen effectieve programma's en methodes en faciliteren zij kennisuitwisseling tussen scholen en samenwerking met experts.

Een pdf van het plan vind je hier