Advies leraar in groep 8 blijft leidend

22 juni 2019

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetstraining voorkomen.

Meer lezen? Klik hier voor het bericht van het Ministerie van Ondewrijs, Cultuur en Wetenschap

Afdrukken