Advies Onderwijs raad Later selecteren, beter differentiëren gepubliceerd

De raad constateert dat het onderwijssysteem op een belangrijk punt faalt: leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling.. De Onderwijsraad adviseert het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode. En biedt, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De raad adviseert om landelijk en gelijktijdig op alle scholen het moment van selectie uit te stellen. Dat vergt een aanpassing van de structuur van het voortgezet onderwijs.

Het advies vindt je op de website van de Onderwijsraad.