Alida Oppers nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

Alida Oppers wordt per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming. Ze volgt Monique Vogelzang op, die sinds 1 april behalve als inspecteur-generaal Onderwijs ook werkzaam is als directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Alida Oppers is sinds 2014 directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Natuur en Regio en directeur van de directie Voedsel, Dier en Consument bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder bekleedde zij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Alida Oppers studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Per 1 september stapt Monique Vogelzang volledig over naar Justitie en Veiligheid. Tot die datum verdeelt Monique Vogelzang haar taken met waarnemend inspecteur-generaal Esther Deursen.