Antipestwet met verplichte antipestprogramma’s lijkt van de baan

De PO-Raad en VO-raad hebben begrepen dat de voorwaarde wel is dat zij voor 1 oktober komen met een aanpak voor veilige scholen en effectieve bestrijding van pesten. Ze gaan daarover uiteraard in gesprek met de staatssecretaris.

Het voorschrijven van lesmethodes door de overheid past niet bij de vrijheid van onderwijs, zo hebben de organisaties steeds bepleit. Alleen wanneer scholen de vrijheid behouden om een eigen effectief programma te kiezen, kunnen zij pesten integraal aanpakken op een manier die aansluit bij de visie van de school en pestgedrag goed tegengaan.

Alternatieven

De PO-Raad heeft al eerder aangegeven dat als alternatief voor de antipestprogramma’s goede aanpakken beschikbaar kunnen worden gesteld die scholen in hun veiligheidsbeleid kunnen integreren. Ook verdere ondersteuning voor schoolleiders en docenten draagt bij aan een veiligere school.

Het Centrum School en Veiligheid werkt aan een overzicht van beschikbare methodieken die zijn beoordeeld op werkbare factoren. Scholen kunnen die bij wijze van bouwstenen opnemen in hun antipestbeleid.

Veilig

De PO-Raad vindt het belangrijk dat pesten wordt tegengegaan en dat leerlingen zich veilig voelen op school. De meeste scholen zijn al voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en voelen zich daarvoor ook verantwoordelijk. Scholen kunnen zich hierover in de loop van volgend schooljaar in Vensters PO verantwoorden. Veel scholen doen nu ook mee aan de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor van onderzoeksinstituut ITS. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen op sociale veiligheid.