Belangrijke informatie met betrekking tot afschaffen ANW-compensatie

6 februari 2018

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt.

Voor meer informatie klik hier

Afdrukken