Beroepsbeeld Leraar on Tour

Leraren in de buurt van Breda, Ommen en Bunnik kunnen deze maand aansluiten bij de bijeenkomsten van Beroepsbeeld Leraar. De workshops vinden plaats op 13, 22 en 23 november.

Beroepsbeeld Leraar bouwt samen met leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo aan een beeld van het beroep. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt om rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het vormt de onderlegger voor raamplannen, curriculums en het bevoegdhedenstelsel.

Tijdens de workshops kunnen leraren aangeven wat zij het belangrijkst vinden in het beroepsbeeld, aan de hand van een expositie op basis van de verhalen van 600 leraren uit heel Nederland. Tijdens de workshop duiken ze dieper in de vier thema’s van het Beroepsbeeld Leraar:

  1. de essentie van het beroep
  2. de professionele identiteit van de leraar
  3. loopbaanpaden
  4. de verschillen tussen sectoren

Lees meer en meld je direct aan op de website van de FvOv.