Bijeenkomsten ‘Werken aan aanwezigheid’

Binnenkort vinden twee online bijeenkomsten plaats van de (nieuwe) ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met de LBBO, Ingrado, NCJ en BiOND (voorheen NVS-NVL). Het gaat om een doorstart van de leergemeenschap ‘Preventie van thuiszitten’ vanuit een vernieuwd perspectief: aanwezigheid.

De eerste twee (online) bijeenkomsten van de ontwikkelgroep zijn op 12 oktober en 23 november. Professionals in het onderwijs en van samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deelname is gratis.

Het begrip ‘aanwezigheid’

Tijdens de bijeenkomsten wordt allereerst stilgestaan bij het begrip aanwezigheid. Dit is meer dan simpelweg het tegenovergestelde van afwezigheid, maar wat houdt het precies in? Denkt iedereen daar vanuit zijn of haar perspectief hetzelfde over? En wat betekent ‘werken vanuit het begrip aanwezigheid’ voor het dagelijks handelen in de praktijk en voor het beleid?

In de bijeenkomst van 12 oktober deelt Ingrado recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid. Ook is er een presentatie over de oudersteunpunten die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gaan oprichten.

Concrete opbrengsten

Tijdens de bijeenkomsten geven deelnemers ook samen concreet meer handen en voeten aan het begrip aanwezigheid. Dit doet elke deelnemer vanuit het perspectief van het door hem/haar gekozen thema: aanwezigheidsbeleid, effectieve methodieken of samenwerken (je kunt je keuze bij je inschrijving aangeven). Onder begeleiding van een gespreksleider wordt toegewerkt naar een concrete opbrengst.

Het is de bedoeling dat alle inzichten en opbrengsten rondom het werken aan aanwezigheid aan het einde van 2021 verwerkt worden in een online magazine.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de twee bijeenkomsten vind je op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/ontwikkelgroep-werken-aan-aanwezigheid/. Je kunt je daar ook aanmelden. Het is ook mogelijk om je alleen in te schrijven voor het plenaire gedeelte van de bijeenkomst.