Boekje met inspirerende initiatieven afstandsonderwijs

Sommige jongeren gaan niet meer naar school of zijn een tijdje niet in staat om naar school te komen. Om ervoor te zorgen dat zij toch onderwijs kunnen volgen – buiten het schoolgebouw weliswaar – zijn door het hele land verschillende initiatieven ontplooid. Het Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado en Ouders & Onderwijs bundelden enkele van deze mooie voorbeelden van afstandsonderwijs in een nieuwe, gratis uitgave. Het boekje brengt niet alleen de mooie kanten, maar ook de beperkingen en belemmeringen waarmee de initiatiefnemers te maken kregen, in beeld.

Het boekje is gratis te downloaden van de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.