Bonden stellen ultimatum

Ultimatum
Bij stakingen moeten bonden altijd een ultimatum stellen. De bonden hebben dat gedaan met een brief die eind vorige week aan de ministers is gestuurd. Daarin eisen ze een structurele investering in het hele onderwijs – primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs – van 4 miljard euro. Daarbij moet de bezuiniging – doelmatigheidskorting – van in totaal 183 miljoen euro van tafel, aldus de bonden.

‘Wij constateren dat ondanks onze vraag om een hard investeringsplan te maken voor de sector, het kabinet geen enkele substantiële handreiking meer doet. Er wordt hooguit met kleine bedragen geschoven’, zo schrijven de bonden in hun brief. De bonden en hun achterban horen de ministers keer op keer zeggen dat er geen extra geld vrijkomt voor het onderwijs. Ondanks alle problemen waar ze in de onderwijssectoren tegenaan lopen, zoals de hoge werkdruk, lerarentekorten en salarissen die achterblijven bij andere beroepen

Onderwijskwaliteit
Investeringen zijn, volgens de bonden, broodnodig om de onderwijskwaliteit op peil te houden. Daarom eisen de bonden dat de ministers snel over de brug komen met extra investeringen. ‘Voor de toekomst van de huidige leerlingen en studenten, voor nieuwe generaties jongeren, en voor de toekomst van Nederland als concurrerende kenniseconomie.’

Lees de hele brief met het ultimatum via deze link. Meer informatie over de actieweek en de landelijke staking vind je op HIER.